Επιμορφωτικά σεμινάρια 400 ή 800 ωρών
Mε την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
 
Με τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο της επιλογής σας, σας παρέχουμε:
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση με χρήση πιστοποιημένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (Μoodle)
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό
💻 Μελέτη του επιμορφωτικού υλικού και των βιντεομαθημάτων σε μέρες και ώρες που σας εξυπηρετούν
 
 

Τίτλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων 400 ή 800 ωρών